Tấm xốp XPS KUNFOAM cách âm cách nhiệt

2VND 1VND

Tấm xốp XPS KunFoam là sản phẩm được sản xuất từ hạt nhựa PolyStyren (PS), khí trộn đặc biệt và một số phụ gia khác của  được sản xuất trên dây chuyền theo công nghệ hiện đại của Công hòa liên bang Đức
Quá trình sản xuất sản phẩm là một hoạt động đùn nén liên tục kết hợp với quá trình sục bọt khí và ép nén thàng từng tấm cố định. Với công nghệ đùn nén và tạo bọt khí tạo nên sản phẩm có cấu trúc gần giống với cấu trúc của tổ ong, giúp cho các liên kết phân tử liên kết chặt chẽ với nhau và không có khoản hở cho XPS KunFoam.

 

Tấm xốp XPS KUNFOAM cách âm cách nhiệt

2VND 1VND