TẤM TRẦN THẢ XPS KUN FOAM

40,000VND 35,000VND

Tấm trần thả cách âm cách nhiệt XPS KUN FOAM là dòng sản phẩm cao cấp nhất hiện nay. Tấm trần thả XPS KUN FOAM có trọng lượng thành phẩm chỉ từ 0.8 – 0.9 kg/m2, khả năng chống truyền nhiệt từ 10 – 14 độ C; khả năng cách âm lên tới 23 dB.

Tấm trần thả xốp XPS
TẤM TRẦN THẢ XPS KUN FOAM

40,000VND 35,000VND